top of page

Laat je Buxus niet kaalvreten!


De rupsen van de buxusmot hebben hun overwinteringsschuilplaats nu zo goed als allemaal verlaten en zijn goed zichtbaar op de plant. Met de hogere temperaturen zullen meerdere rupsen aan de planten vreten. Spinsels zijn mogelijk ook zichtbaar. De rupsen zorgen momenteel voor vraatschade aan bladeren van Buxus, waarneembaar als happen uit de bladeren. Op termijn kan de vraat leiden tot volledige kaalvraat, dit zowel in opkweek als in aanplant. Uitwerpselen zijn nu terug te vinden als korreltjes op de bladeren. Controleer buxusplanten goed op aan- of afwezigheid van rupsen en schade. De rupsen hebben een zwarte kop en felgroene kleur met een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen. Rupsen zijn momenteel nog geen cm groot. Ze ontwikkelen verder tot een volgroeide rups van ongeveer 4 cm tot de verpopping begint, vermoedelijk in mei.

Door het wegknippen en vernietigen van de haarden samen met schade en de daarin aanwezige rupsen, is het mogelijk om verdere verspreiding te beperken. Voer spinsels, snoeiafval en rupsen altijd af in een goed gesloten zak, zo vermijd je dat rupsen kunnen ontsnappen. Controleer verder dit seizoen de planten goed.

Uiteraard kun je bij grote aantasting steeds bij ons terecht voor advies en bestrijding van deze beestjes.

bottom of page