top of page

Is er een vergunning nodig om onze tuin te renoveren ? Soms wel, soms niet..


Voor de aanleg van verharding en het optrekken van constructies rond de woning is in principe een omgevingsvergunning nodig. Hierop gelden een aantal vrijstellingen die heel wat mogelijkheden bieden. Er geldt echter een maximumgrens voor deze vrijstellingen en deze wordt snel overschreden …

Bij woningen zijn de strikt noodzakelijke toegangen en opritten vrijgesteld van vergunning. Hieronder valt de toegang tot de voordeur en de garage. De aanleg van een niet–overdekte constructie zoals een siervijver, een terras en een zwembad is vrijgesteld van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter voor al deze constructies samen.

Deze vrijstelling geldt enkel wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de verharding mag geen bouwvolume hebben en mag niet meer dan 1,5 meter boven het maaiveld komen. Verder moet men volledig binnen de afstand van 30 meter van de woning blijven en op 1 meter van de perceelgrens blijven.

Ook voor losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage wordt een maximumgrens opgelegd. Deze zijn vrijgesteld van vergunning wanneer deze samen niet meer dan 40 vierkante meter in beslag nemen.

Ook voor deze vrijstelling moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Het bijgebouw mag niet hoger zijn dan 3,5 meter en moet volledig binnen een afstand van 30 meter van de woning gebouwd worden. Verder moet het gebouw in de zijtuin op 3 meter van de perceelsgrens blijven en in de achtertuin op 1 meter van de perceelsgrens. In de zijtuin mag het gebouw tevens tegen een bestaande muur op de perceelsgrens geplaatst worden.

bottom of page